I na našem spomen obilježju na SRC Mrkodol za Vukovar i Škabrnju svijetli🙏🕯

I na našem spomen obilježju na SRC Mrkodol za Vukovar i Škabrnju svijetli🙏🕯

Comments are closed.